HET WOORDENBOEKSPEL

 

Het spel:
1. Eén van de spelers (speler 1) zoekt in een woordenboek een onbekend, vreemd klinkend woord op. Hij of zij vraagt of iemand van de groep het woord kent. Zo ja: kies een ander woord, zo nee; ga verder met stap 2.
2. De speler die het woord heeft opgezocht schrijft de echte betekenis ervan over op een briefje.

3. Alle andere spelers bedenken zelf een betekenis (die zou kunnen bestaan) van het woord en schrijven dit goed leesbaar op een eigen briefje.

4. Alle briefjes worden door speler 1 verzameld, gehusseld (de echte en verzonnen betekenissen door elkaar) en genummerd.

5. Speler 1 leest, zonder te lachen., de nummers en de betekenissen allemaal duidelijk voor (evt. even van te voren doorlezen).

6. Iedere speler (behalve speler 1) schrijft het nummer op van de betekenis waarvan hij of zij denkt dat het de echte is.

 

Puntentelling:                                                             

- - De speler die het woord opgezocht heeft, kan in die ronde geen punten verdienen.

Wordt jouw betekenis door één van de andere spelers gekozen, dan verdien je een punt.

Heb je de goede betekenis geraden dan krijg je ook een punt.

(In sommige versies krijg je 5 punten voor goed raden en 3 punten wanneer jouw betekenis geraden wordt.)

 

Einde van het spel:

Het spel eindigt wanneer alle spelers een keer een woord hebben uitgezocht. Degene met de meeste punten wint.