STOEPRANDEN

 

 

1. Spreek af wie er mag beginnen.

2. Spreek af bij hoeveel behaalde punten je wint.

3. Ga allebei op de stoep staan tegenover elkaar (dus ieder aan de andere kant van de weg).

4. Probeer nu om de beurt de bal tegen de stoeprand aan de overkant te laten stuiten/ kaatsen. Je gooit dus vanaf je eigen stoep. Lukt dit, dan krijg je een punt.

5. Als de bal de stoeprand raakt en terugstuit zonder de grond te raken, dan mag de speler die de bal gooide proberen de bal te vangen. 

Lukt dit? Dan mag dezelfde speler nog eens gooien van af de plek waar hij of zij de bal ving. Net zo vaak totdat het niet meer lukt de bal terug te laten stuiten en te vangen. (Voor iedere gelukte stuit krijg je een punt)


Gooit een speler mis of vangt deze de bal niet? De tegenstander mag proberen de bal tegen de speler aan te gooien vóórdat de speler weer op de eigen stoep terug is. Als dit lukt, gaan álle punten van degene die geraakt is naar de tegenstander.

Wie lukt het als eerste het afgesproken aantal punten te halen?